torsdag 2. september 2010

Hanging in there?

Ongoing assessment
 
Det gikk ikke mange dager her nede før jeg ble kjent med det ordet. 
Det er løpende vurdering av meg som student i hver Unit. I hvertfall på Early Childhood linjen.
De er også pålagt å gjøre det på forskjellige måter, så oppgavene varierer fra essay til multichoice quizes.
Endel forskjellig fra HiO.

Og når det gjelder disse assessmentes, så må alle leveres inn i mine Units for å bestå faget. Og er jeg for sen med innlevering, mister jeg et visst antall marks per dag. Harde bud med andre ord.

Det postitive er at jeg vet allerede fra starten av semesteret hvilke oppgaver som skal inn til hvilken tid, i hvilken form og på hvilket tema. Og de som ikke har gitte tema, de kan jeg velge på. Så i teorien kan jeg gjøre alle innleveringer ferdig nå, med unntak av de assessmentene som foregår på Uni på bestemte dager(som quiz).

Eksamene her nede varierer også i utforming. To av mine eksamener skal være av typen multichoice-quiz, hvorav den ene skal ha short answer i tillegg. Ene Unit'en min skal ikke ha eksamen, karakteren kommer til å bygge på tre innleveringer.
Det er veldig bra, iallefall for meg. Karakterene baseres ikke på bare eksamen, men er sammenlagt av alle asssessmentene i den enkelte uniten. Så da kan jeg ha en dårlig dag på eksamen, og likevel klare meg bra i faget. 
STORT pluss: Eksamene her nede er korte, maks den tiden faget har per uke.


En stor utfordring for meg her nede, er fagspråket. I pedagogikk er det mange fagord på norsk som er relativt særegne. Det tar tid å finne de riktige begrepene på engelsk. I den sammenhengen, så nytter det heller ikke med en lommeparlør norsk-engelsk. Flere av ordene står faktisk ikke i vanlige ordbøker. 
Så jeg har innsett at jeg mest sannsynlig må skaffe meg den store blå til Oxford. 
Eller en liten elektronisk parlør (ser ut som en pitteliten laptop) som en av mine medstudenter fra Kina har. Den tar hun villig fram når jeg står fast på språket.

Som ordet EGHLITARIANISM. 
Nå vet jeg hva det betyr.